Ang Atong Kinabuhi

Ang atong kinabuhi, matahom sama sa bulak

Mosidlak sama sa adlaw sa sayong kabuntagon

Apan dili gayud kay hinulaman man lamang

 

Kuros:

Ato lang hinumduman

Ang magbubuhat sa tanan

Kay siya nag-antus man sa krus

Nagpakamatay Siya sa atong sala

Tungod sa daku Niyang gugma

 

Ang atong kinabuhi lumalabay lamang

Dinhi sa kalibutan mahanaw daw aso

Kay hinulaman lamang sa magbubuhat ning tanan

 

Ug karon Ginoo ko, moalagad ako kanimo

Kining kinabuhi ko itugyan ko ang tanan

Hangtud sa imong pagbalik ug kuhaon mo ako

 

 

 

 

 

 

 

 

Hits 720 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar