Ang Dios Mao sa Gihapon

 

Katahum sa kabuntagon

Adlaw midan-ag sa iyang kahayag

Mga tanum sa kabungturan

Ug kalang-gaman tanan sa Dios gilalang

 

 

 

Korus:

Kaniadto ug karon and Dios mao sa gihapon

Kaniadto duna Siya’y gahum, mao man usab karon

Angay nato Siyang daygon ug atong alagaron

Ang Dios kaniadto, Dios usab nato karon

 

 

Diha sa kadagatan, atong makit-an

Mga butang nahimo sa Dios nga atong amahan

Mga balod nga nagdungan

Padulong sa lapyahan

Kining tanang butang ang Diyos maoy naglalang

 

 

 

Hits 460 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar