Damgong Langitnon

Unsa ikaw karon, ikaw mao ugma

Kay ang gipugas mo maani mo unya

Pilia ang dalan subayon mo

Aron di ka magbasol sa kaugmaon mo

 

 

 

Kuros:

Damgong langitnon pangandoy mo

Langitnon nga kalipay maangkon mo

Kahadlok mawala, pahiran ang luha

Kasub-anan mahanaw ang tanan

 

 

Tan-awang panahon puros kalisdanan

Kini ang ilhanan taposon ang tanan

Pangandami ng daan ikaw pagahukman

Langit mo bang mapuy-an o sa kalaglagan

 

 

 

 

 

 

Hits 525 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar