Dunay Paglaum

 

 

Dunay paglaum luyo sa kalaay

Kinahanglan lamang kita may pagsulay

Kon masayran unsa ang atong pagtuo

Diha ba kang Kristo nga atong Ginoo

 

Korus:

Sama makadaghan kita maanod

Gikuso-kuso sa dagko nga balod

Tugoti lang asa kita ipadpad

Lapyahan sa kaluwasan ato ng matungkad

 

Ang giingon lamang sa atong Ginoo

Kung may pagtuo sama sa gamay’ng liso

Bukid giatubang maoy nag-atang

P­­adayon sa unahan kay tanang dag-anan

 

 

 

 

 

 

Hits 500 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar