Gasa sa Dios

Katahom tan-awon kinabuhi mo karon

Masanag ingon sa adlaw

Daw bulak nga mibuswak

Dili ikasay-say ang kinabuhi mo

Nga ikaw sa kalibutan natawo

Gasa kini sa Dios aron ka makasud-ung

Sa mga kinaiyahan nga matahum

 

Katahum sud-ongon

Ang pahiyom nga malipayon

Ang kalipay sa langitnong balay

Imong ikahulagway

Dili ikasay-say ang kinabuhi mo

Nga ikaw sa kalibutan natawo

Gasa kini sa Dios aron ka makasud-ung

Sa mga kinaiyahan nga matahum

 

(Repeat 2x)

Hits 245 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar