Gihigugma Ko si Kristo

 

Gipasaylo niya ang kalapasan

Kalinaw ako nang nabatnan

Giandam niya ang kaugma-on

Busa siya akong alagaron

 

Kuros:

Gihigugma ko si Kristo

Kay siya ang manluluwas ko

Gihigugma ko si Kristo

Kay siya ang manluluwas ko

 

Itugyan ko ang tanan kang Kristo

Ihalad ang kasingkasing ko

Talikdan ko na ang kalibutan

Kay gi-andam niya ang kaluwasan

 

 

 

 

Hits 345 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar