Hangtud Unya

Ang kasing-kasing ko nagmalipayon

Bisan moabot ang kagul-anan

Ang akong panaw gayud padayunon

Ngadto sa puloy-an nga langitnon

 

 

 

Korus:

Hangtud unya ako magmalipayon

Hangtud unya makitang himaya

Didto sa syudad nga labing matahum

Giandam sa matinumanon

 

 

Mga butang niining kalibutan

Ang tanan pulos kakawangan

Uban ang bahandi ug kalingawan

Mga hanaw lamang kanang tanan

 

 

Ang panahon nga atong ginapuy-an

Adunay daghan nga mga katalagman

Apan mobalik gayud ang Ginoo

Sa langit nga kita dad-on didto

 

 

 

 

 

 

Hits 260 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar