Huyang ko

 

 

Huyang ko sama sa gamayng bata

Huyang ug dili kasaligan

Hangtud nga nakaplagan ko

Ang atong Ginoong Jesus

 

 

 

Korus:

Nabag-ong tanan ang tanan gyud

Sa nakaplagan ko si Jesus

Gibag-o niya ang kinabuhi ko

 

 

Daw buta ako nga nagalakaw

Nangandoy untang makakita

Hangtud nga nakaplagan ko

Ang atong Ginoong Jesus

 

 

 

 

 

Hits 544 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar