Igsuon Kumusta Ka

Igsuon kumusta ka, niining panahona

Namalandong ka ba niining kalibutana

Ang mga ilhanan dinhi sa kalibutan

Ang tanan atong makit-an

 

Korus:

Karon ang adlaw sa kaluwasan

Apan ang ugma maoy kapakyasan

Kinabuhi ta walay siguro

Apan ang kamatayon sigurado

 

Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon

Kat batan-on ka pa halayo sa kamatayon

Daghang maayong lawas kinabuhi nakalas

Apan sa kaluwasan nangapakyas

 

Ikaduhang Corinto kapitolo singko

Kitang tanan moatubang sa hukmanan ni Kristo

Tanang binuhatan maayog dautan

Kitang tanan iyang pagahukman

 

 

 

Hits 428 Rating: 1
Rate:

0 Comments

avatar