Jerusalem

Samtang ako natulog, ako dunay damgo

Didto ako sa Jeruslem haduol sa templo

Awit sa kabataan akong nabatian

Ug ang mga manolonda dayon miawit man

Ug ang mga manolonda dayon miawit man

 

Korus:

Jerusalem, Jerusalem

Ganghaan ablihan

Hosanna, sa kahitas-an

Hangtod sa kahangturan

 

Akong damgo nailisan, mamingaw ang dalan

Awit sa kabataan gilayon mi-undang

Ang adlaw wa modan-ag, mabugnaw ang buntag

Sa nakita ang landong sa krus sa mamingaw'ng bungtud
Sa nakita ang landong sa krus sa mamingaw'ng bungtud

 

Talan-awon nailisan daw may yutang bag-o

Ang balaan nga syudad dayon nakita ko

Diosnong kahayag nagdan-ag

Ganghaan naabli ug bisan kinsay mosulod wala dumili

Bulan bituon ug adlaw dili kinahanglan

Ug ang bag-ong Jerusalem walay pagkadaan
Ug ang bag-ong Jerusalem walay pagkadaan

Hits 1233 Rating: 1
Rate:

2 Comments

    1
    0
avatar