Jesus Ikaw Atoa sa Langit Ko

Adunay dapit sa grasyang paglaum

Dili ikatandi ang iyang katahum

Nangandoy akong makapuyo didto

Kon tua ikaw Hesus kana langit ko

 

Korus:

Sa langit ko, sa langit ko

Jesus ikaw atua sa langit ko

Ang imong himaya ginahandum ko

Kun tua ikaw Jesus kana langit ko

 

Bisan kun ang dalan dili bulawan

Bisan kun ang adlaw sa gihapon mosalup man

Ang imong himaya ginahandum ko

Kun tua ikaw Jesus kana langit ko

 

Hits 429 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar