Kinsa Ba

 

 

Kinsa ba kaninyo ang nagmasulob-on

Kinsa ba kaninyo ang may kasakit

Kinsa ba kaninyo ang may paglaum

Dangop sa Dios oh...

Kinsa ba kaninyo ang magmalipayon

Kinsa ba kaninyo ang dunay gugma

Kinsa ba kaninyo ang may pagtuo

Dayga ang Dios2x

 

Korus:

Kung gusto kang magmalipayon

Sa bug-os mo nga kinabuhi

Pasudl si Hesus diha gayud

Sa imong kasingkasing

Gusto mo ba gayud maangkon

Ang matuod nga kalipay

Makaplagan mulang kini

Diha lang kang Hesus

 

 

 

 

 

Hits 499 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar