Kun uban ko ang Ginoo

Kun uban kanako ang Ginoo

nga nahigugma kanako

ang kasing-kasing ko pagapun-on

sa kalipay’ng hilabihan

 

Koro:

Kung uban ko ang Ginoo,

lonlon kalipay ang maangkon ko

ang kalibutan kakawangan lamang

kung si Jesus kauban ko

 

Kitang tanan mga anak sa Dios

magalakaw uban Niya

Ngadto sa dalan nga mapit-os

hangtud maangkong himaya

 

Mga Igsoon ko sa pagtoo

nga nagpaabot kang Kristo

kinahanglan kita magaandam

alang sa Iyang gingharian

 

Coda:

Ang kalibutan kakawangan lamang

Kung si Jesus kauban ko…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hits 426 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar