Kuptan Ko ang Paglaum

Dugay nang panahon ako nagahandom

Nga mobalik si Jesus

Aron sa pagkuha kanimog kanako

Kung matinumanon

 

 Korus:

Kuptan ko ang paglaum ug magmatinud-anon

Si Jesus mobalik kohaon kitang pinili

 

Adunay panahon ako masulob-on

Tungod sa mga pagsulay

Apan akong gitugyan kaniya ang tanan

Nabatnan kong kadaugan

 

(Repeat chorus 2x)

Hits 232 Rating: 1
Rate:

0 Comments

avatar