Langit nga Gihandum Ko

Langit nga gihandum ko nga maka adto

Langit nga mahimayaon ginadamgo ko

Didto sa langit nga gihandum ko

 

Korus:

Pagkatam-is kon ako tua na didto

Pagkatahom puloy-an giandam sa mga balaan

 

Lunlun bulawan ang pagalaktan ko

Mga batong hamili pagalingkuran ko

Didto sa langit nga gihandum ko

 

Luha mahanaw ug mga panghupaw

Kamatayon way gahum ning kinabuhi ko

Didto sa langit nga gihandum ko

 

Coda:

Didto sa langit nga gihandum ko

Gihandum tah….

 

 

 

 

 

 

Hits 471 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar