Mag Aandam Ta Kanunay

 

Mag andam ta kanunay

Sa atong kinabuhi kay basin unya

Moabot na ang kamatayon

 

Mga buhat kaniadto atong usbon karon

Ang hunahuna atong putlion sa langitnong paghandum

Magmatarong ka sa adlaw ug gabie

Aron kita mahimong maputli

 

Korus:

Ikaw amahan, anak, inahan tagsa-tagsang kaluwasan

Busa magmatngon sa tanang panahon

Sa langitnong paghandum

Magmatarong ka sa adlaw ug gabie

Aron kita mahimong maputli

 

Kung inahan lang madala kuyog sa mga manulonda, amahan, anak Makita mo pa ba ah,

Dili na bisan kanus a pa

 

Kung amahan lang madala, uban sa atong manluluwas, inahan, anak, makit-an mo pa ba ah

Dili na bisan kanus-a pa

 

Kung anak lang madala, kuyog sa manunubos

Ginikanan, masud-ong mo pa ba ah...

Dili na bisan kanus-ah pa

Hits 399 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar