Manok

 

 

May manok akong puti

May manok akong itum

May manok akong pula

Nga among gihigugma

 

Ang manok ko nga puti

Ang kasing-kasing putli

Mopiyak-piyak siya

Kong motawag sa mama

 

Ang manok ko nga itum

Buotan ug matahum

Bisan ug siya lagum

Matam-is mopahiyum

 

Ang manok ko nga pula

Nga pwerte gyong gwapaha

Bisan ug siya niwang

Panggaon ko gyod siya

 

Ang among mga manok

Dili nako ihatag

Sa mga sabungiro

Kay gimahal sa Ginoo

 

 

 

 

 

 

Hits 496 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar