Pagtuo

Ang atong kinabuhi lumalabay lang

Kinahanglan nga mangandam tang tanan

Si Kristo atong saligan sa tanan nga kagul-anan

Siya’y atong paglaum sa ganti sa kaluwasan

 

Kong mangitngit ang dalan sa yuta

Puno sa kahadlok ug sala

Dili angay mabalaka kay si Kristo atong giya

Maayong binuhatan, ipakita higala

 

Kuros:

Pagtuo atong lig-onon kristohanon

Magminatud-on isip sundalong Diosnon

Kasing-kasing ta putli-on

Saad Niya bililhon ni Kristo iya kitang luwason

Puloy-anan alang sa matinumanon 

 

Hits 286 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar