Sa Dalan nga Gilaktan Ko

 

Sa dalan nga gilaktan ko

Ang ginoo maoy kauban ko

Bisan mangitngit ang akong dalan

Mosalig lang ako sa ginoo

 

Choru:

May kalipay ko sa akong panaw

Bisan mangitngit and agianan

Bisan ug biay-biayon ako

Antuson lang kay kadaogan ko

 

Kon sa suba ug kadagatan

Bisan balod ug kon may bagyo man

Bisan lalom ang kagabhion

Mosalig lang ako sa ginoo

 

Ang ako nga mga pag-antus

Pagatumbasan man sa ginoo

Purong-purong nga masanagon

Giandam lang sa ginoo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hits 578 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar