Susiha

Gipalandong mo na ba ang panahon

Ang mga nahitabo sa kalibutan

Kay kini maoy mga ilhanan

Sa duol na nga pagbalik ni Jesus

 

Koro:

Susiha ang kaugalingon mo

Samtang aduna pay panahon

Andama ang pamilya mo

Sa pagsugat unya kang kristo oh…oh…

 

Kumusta ang imong pag-alagad

Imo ba kanunay’ng gitagad

Kinabuhi ta ning kalibutan

Kining tanan pulos kakawangan

 

Kumusta ang imong kabataan

Imo ba silang natudluan

Sa pagbalik ni Jesus ning kalibutan

Giandam ba nimo silang tanan

Hits 308 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar