Unsay Kapuslanan

 

 

Kapait, kasakit, nga maoy bation tah

Pagsulay kalaay nga paga antuson ta

Gikinanglan mobarog tongod sa gingharian niya

 

Korus:

Unsay kapuslanan maangkon ang tanan

Nagpaabot ang kalaglagan

Subayon lang masigpit nga dalan

Ug sa unahan kaluwasan

 

Padayon, kab-uton langit nga gihandum ta

Adunay naghulat andam sa matag-usa

Purong-purong matahum atong maangkon

Dios mupahiyom sul-oban ta

 

 

 

Hits 484 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar